Новини

Зміни до порядку підвищення кваліфікації

Адвокат зобов’язаний самостійно вести облік залікових балів, зберігати сертифікати про участь у заходах щодо підвищення кваліфікації (Додаток 6) та сертифікати про проходження навчання за професійними програмами
підвищення кваліфікації адвокатами (Додаток 4), інші документи, що підтверджують підвищення його кваліфікації протягом періоду оцінювання та не менше року після його закінчення.
Не пізніше 31 січня кожного року адвокат зобов’язаний надати раді адвокатів регіону картку обліку залікових балів, форма якої встановлена у Додатку 7 до цього Порядку, та копії документів, що підтверджують
підвищення його кваліфікації протягом минулого року.
Зазначені документи можуть бути витребувані у адвоката у разі надходження до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури скарг (окремих ухвал, подань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом або про низький рівень якості наданої ним правової допомоги та враховуються при розгляді дисциплінарної справи, а також при невиконанні адвокатом вимог абзацу восьмого цього пункту Порядку.

До адвокатів, які не виконують обов’язку щодо постійного вдосконалення своїх знань і професійної майстерності, не виконують вимог цього Порядку, можуть бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру та адвокатську діяльність, за
невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків.

Назад